Lekcja 17 – Relacje częściowego porządku. Diagramy Hassego.


Na tej Lekcji przerabiam zbiory częściowo uporządkowane wraz z pojęciami z nimi związanymi: diagramami Hassego, elementami maksymalnymi/minimalnymi/najmniejszymi/największymi, kresami.

Przed rozpoczęciem musisz już mieć opanowane: Relacje częściowego porządku to relacje, które są:
 • zwrotne
 • antysymetryczne
 • przechodnie
Relacje częściowego porządku "porządkują" zbiory, wyznaczając elementy "większe" i "mniejsze".

Lekcja trwa około godzinę i 45 minut. Składa się z:


Video

 • definicja relacji częściowego porządku
 • 4 przykłady relacji częściowego porządku
 • umowne słownictwo i oznaczenia używane w relacjach częściowego porządku
 • 4 przykłady na sprawdzenie, czy relacja jest relacją częściowego porządku
 • wprowadzenie do diagramów Hassego
 • 3 przykłady na rysowanie diagramów Hassego
 • definicja elementów maksymalnych i minimalnych
 • 3 przykłady na odczytywanie elementów maksymalnych i minimalnych z diagramu Hassego
 • definicja elementów największych i najmniejszych/li>
 • 3 przykłady na odczytywanie elementów największych i najmniejszych z diagramu Hassego
 • różnice pomiędzy elementami maksymalnymi/minimalnymi, a największymi/najmniejszymi
 • 2 zadania na elementy wyróżnione (np. maksymalne)
 • definicja kresów (supremum i infimum)
 • 3 przykłady na kresy
 • definicja kraty
 • 4 zadania na kraty i elementy wyróżnione
 • zadanie na dowodzenie(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi