Lekcja 2 – Przedziały ufności. Estymacja przedziałowa.


Tą Lekcją wchodzimy w obszar tzw. statystyki matematycznej, czyli wnioskowania o populacji na podstawie próbki.

Pokazuję Ci, jak określać możliwe przedziały różnych parametrów (np. średniej) przy pomocy przedziałów.

Przekonasz się, jak, w gruncie rzeczy, łatwo konstruuje się przedziały ufności.

Lekcja ma 1 godzinę i 1 minutę, zawarłem w niej 8 przykładów. Składa się z:


Video

 • wprowadzenie do wnioskowania statystycznego [01:56]
 • estymacja przedziałowa dla średniej - schemat postępowania [08:41]
 • przedział ufności dla średniej - przykład 1 [12:01]
 • przedział ufności dla średniej - przykład 2 [21:51]
 • przedział ufności dla średniej - przykład 3 [28:06]
 • estymacja przedziałowa dla wariancji - przykład [36:03]
 • estymacja przedziałowa dla odsetka w populacji generalnej - omówienie [42:13]
 • przedział ufności dla odsetka w populacji generalnej - przykład [44:20]
 • minimalna liczebność próby - omówienie [47:12]
 • minimalna liczebność próby - przykład 1 [49:55]
 • minimalna liczebność próby - przykład 2 [54:16]
 • minimalna liczebność próby - przykład 3 [58:07](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi