Lekcja 2 – Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie


Ta Lekcja poświęcona jest różnym typom równań różniczkowym, które można, najczęściej za pomocą jakiegoś podstawienia, sprowadzić do równania o zmiennych rozdzielonych.

Pokazuję też, na co trzeba bardzo uważać przy podstawieniach sprowadzających do równania o zmiennych rozdzielonych.

Ta Lekcja trwa 1 godzinę i 23 minuty. Jest na niej pokazane 9 przykładów. Składa się z:


Video

 • Typy równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych [02:07]
 • równania typu y’=f(ax+by+c) – podstawienie i sposób postępowania [05:35]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(ax+by+c) - przykład 1 [10:09]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(ax+by+c) - przykład 2 [18:18]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(ax+by+c) - przykład 3 [25:29]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(ax+by+c) - przykład 4 [32:52]
 • równania typu y’=f(y/x) (jednorodne względem y i x) – podstawienie i sposób postępowania [40:44]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(y/x) - przykład 1 [44:07]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(y/x) - przykład 2 [47:14]
 • rozwiązywanie równań typu y’=f(y/x) - przykład 3 [54:48]
 • sprowadzenie równania do równania typu y’=f(y/x) - różne sposoby [01:00:44]
 • równania 3-go typu sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych - omówienie
 • trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych - przykład 1 [01:10:23]
 • trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych - przykład 2 [01:16:58](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi