Lekcja 2 – Równania zespolone. Pierwiastki w postaci kartezjańskiej.


Pokazuję na niej, na 6 przykładach, jak rozwiązywać różne typy równań w liczbach zespolonych. Tłumaczę również, jak obliczać pierwiastki drugiego stopnia zespolone (poprzez sprowadzanie ich właśnie do równań zespolonych).

Pokazuję prostą sztuczkę (dodanie trzeciego równania), która pozwala radykalnie uprościć obliczanie pierwiastków w postaci algebraicznej.

Lekcja 2 trwa 34 minuty.


Video

  • równanie zespolone - przykład 1 [01:10]
  • równanie zespolone - przykład 2 [04:56]
  • równanie zespolone - przykład 3 [10:47]
  • równanie zespolone - przykład 4 [13:42]
  • pierwiastek drugiego stopnia - przykład 1 [19:58]
  • pierwiastek drugiego stopnia - przykład 2 [27:55](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi