Lekcja 3 – Całkowanie przez części


Na tej Lekcji tłumaczę drugą podstawową metodę całkowania - całkowanie "przez części".

Pokazuję, jakie są dwie praktyczne reguły odnośnie oznaczania funkcji w całkowaniu przez części. Oraz w jakim sensie całkowanie przez części jest trudniejsze od całkowania przez podstawienie, a w jakim łatwiejsze.

Lekcja ma 47 minut i rozwiązałem na niej 12 przykładów. Składa się z:


Video

 • ogólna istota metody przez całkowania przez części, przypomnienie wzorów [01:15]
 • sposób postępowania przy zastosowaniu metody obliczania całek przez części - przykład 1 [02:23]
 • obliczanie całek przez części - przykład 2 [08:19]
 • obliczanie całek przez części - przykład 3 [10:01]
 • obliczanie całek przez części - przykład 4 [14:07]
 • obliczanie całek przez części - przykład 5 [19:49]
 • obliczanie całek przez części (wymagające oznaczenia 1 jako jednego z czynników) - przykład 6 [22:03]
 • obliczanie całek przez części (wymagające oznaczenia 1 jako jednego z czynników) - przykład 7 [24:21]
 • obliczanie całek przez części - przykład 8 [26:44]
 • obliczanie całek przez części - przykład 9 [30:13]
 • obliczanie całek przez części (rekurencyjnie) - przykład 10 [31:53]
 • obliczanie całek przez części (rekurencyjnie) - przykład 11 [37:23]
 • obliczanie całek przez części (rekurencyjnie) - przykład 12 [42:54](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi