Lekcja 3 – Estymacja parametrów modelu


Ta jedna z najistotniejszych lekcji zawiera 2,5 godzinne video wprowadzające do tematu regresji. Na 8 przykładach pokazuję na czym polega estymacja parametrów strukturalnych modelu. Przedstawiam sposoby "ręcznych" obliczeń, macierzowych, ale także przy użyciu programu EXCEL i szybkiej funkcji regresji.

Lekcja składa się z:


Video

 • wprowadzenie do modelu z jedną zmienną objaśniającą [03:30]
 • szacowanie parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą [06:06]
 • regresja prosta, wzory na estymatory parametrów strukturalnych i ich interpretacja [08:13]
 • oszacowanie skalarnie i interpretacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą - zadanie 1 [24:05]
 • wprowadzenie do modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi, postać macierzowa [39:25]
 • regresja wieloraka, wzory na estymatory parametrów strukturalnych i ich interpretacja [46:25]
 • oszacowanie macierzowo i interpretacja parametrów modelu z jedną zmienną - zadanie 2 [52:12]
 • oszacowanie macierzowo i interpretacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi - zadanie 3 [01:21:37]
 • EXCEL: oszacowanie macierzowo i interpretacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi - zadanie 4 [01:35:33]
 • omówienie macierzy XTX oraz XTY [01:54:08]
 • własności macierzy XTX - przykłady [01:57:52]
 • oszacowanie macierzowo parametrów modelu z wykorzystaniem własności macierzy XTX i XTY - zadanie 5 [02:06:22]
 • przykład, w którym parametrów modelu nie da się oszacować - zadanie 6 [02:12:49]
 • EXCEL: funkcja regresji - odczytanie wartości oszacowań parametrów - przykład [02:20:24](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi