Lekcja 3 – Obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń. Obliczanie stycznej i normalnej do krzywej.


W tej Lekcji omawiam dwa osobne tematy - obliczanie przybliżonych wartości, oraz styczne i normalne do krzywej. W obu oczywiście wykorzystuje się pochodną.

Długość video to 42 minuty, rozwiązałem na nim 10 przykładów. Składa się z:


Video

 • obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń (pierwiastek) - przykład 1 [02:06]
 • obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń (pierwiastek) - przykład 2 [09:15]
 • obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń (funkcji e do x) - przykład 3 [13:24]
 • obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń (funkcja trygonometryczna) - przykład 4 [15:18]
 • równania stycznej i normalnej do krzywej - wzory [20:00]
 • obliczanie współczynnika kątowego stycznej - zadanie 1 [25:09]
 • obliczenia ze styczną - zadanie 2 [26:32]
 • wyznaczanie równania stycznej do krzywej - zadanie 3 [28:46]
 • wyznaczanie równania normalnej do krzywej - zadanie 4 [30:38]
 • wyznaczanie punktu styczności prostej równoległej - zadanie 5 [32:51]
 • wyznaczanie punktu styczności prostej prostopadłej - zadanie 6 [35:13](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi