Lekcja 4 – Obliczanie długości łuków, objętości i pól powierzchni brył obrotowych


Omawiam inne zastosowania całek oznaczonych - obliczanie długości łuku krzywej, objętości bryły obrotowej i pola powierzchni bryły obrotowej.

Zobaczysz, czym te wszystkie zastosowania różnią się radykalnie od obliczania pól obszarów, jeżeli chodzi o obliczanie.

Video ma 56 minut i zawiera 6 przykładów. Składa się z:


Video

  • podstawowe wzory - przypomnienie [01:17]
  • wprowadzenie wzoru na długość łuku [01:31]
  • wprowadzenie wzoru na objętość bryły obrotowej powstałej poprzez obrót jednej lub dwóch krzywych [03:46]
  • wprowadzenie wzoru na pole powierzchni bryły obrotowej [07:27]
  • zastosowanie całki oznaczonej (długość łuku) - przykład 1 [09:14]
  • zastosowanie całki oznaczonej (długość łuku) - przykład 2 [15:59]
  • zastosowanie całki oznaczonej (długość łuku) - przykład 3 [27:02]
  • zastosowanie całki oznaczonej (długość łuku) - przykład 4 [35:00]
  • zastosowanie całki oznaczonej (objętość bryły obrotowej) - przykład 5 [41:38]
  • zastosowanie całki oznaczonej (pole powierzchni bryły obrotowej) - przykład 6 [48:50](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi