Lekcja 4 – Potęgowanie


W tej Lekcji pokazuję, jak podnosić do potęgi liczby zespolone (najczęściej wykorzystując wzór de'Moivra).

Pokazuję również, jak bezboleśnie obliczać sinusy i kosinusy dla dużych argumentów w podnoszeniu liczby zespolonej do potęgi.

Lekcja zawiera 46 minut nagrań video i 4 przykłady rozwiązane krok po kroku. Składa się z:


Video

  • potęgowanie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej [00:36]
  • potęgowanie liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej - wzór Moivra [02:47]
  • obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla dużych kątów [03:53]
  • podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi - przykład 1 [14:26]
  • podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi - przykład 2 [21:49]
  • podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi - przykład 3 [24:32]
  • podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi - przykład 4 [31:59]
  • stosowalność metody [39:54]
  • przykład na nieadekwatność metody [42:23](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi