Lekcja 4 – Weryfikacja merytoryczna modelu


W tej mniej matematycznej 40 minutowej lekcji video pokazuję na 6 przykładach jak rozpocząć proces weryfikacji modelu. Omawiam pierwszy etap - weryfikację merytoryczną. Przedstawiam dwa sposoby na to: interpretację słowną i ocenę jej logicznej sensowności oraz tzw. własność koincydencji. Dodatkowo pokazuję na 3 przykładach jak wyliczać wartości teoretyczne i przyrosty zmiennej objaśnianej.

Lekcja składa się z:


Video

 • wprowadzenie do weryfikacji merytorycznej modelu [02:11]
 • ogólna interpretacja oszacowań parametrów [04:13]
 • weryfikacja modelu na podstawie interpretacji oszacowań parametrów - przykład 1 [05:48]
 • weryfikacja modelu na podstawie interpretacji oszacowań parametrów - przykład 2 [08:28]
 • weryfikacja modelu na podstawie interpretacji oszacowań parametrów - przykład 3 [13:07]
 • weryfikacja modelu na podstawie interpretacji oszacowań parametrów - przykład 4 [16:05]
 • omówienie sposobu wyliczania wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej [18:43]
 • wyliczenie wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej - przykład 1 [20:00]
 • wyliczenie wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej - przykład 2 [22:37]
 • wyliczenie wartości teoretycznych i przyrostów zmiennej objaśnianej - przykład 3 [24:43]
 • wprowadzenie do własności koincydencji [30:22]
 • własność koincydencji - przykład 1 [32:40]
 • własność koincydencji - przykład 2 [35:28](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi