Lekcja 5 – Analiza współzależności


Na tej Lekcji omawiam tematy współzależności, niezależności, korelacji itp. cech.

Lekcja trwa 1 godzinę 13 minut. Omówiłem na niej 4 przykłady. Składa się z:


Video

  • możliwe rodzaje zależności między cechami (funkcyjna, stochastyczna, korelacyjna) [03:45]
  • analiza korelacyjna na tablicy korelacji [13:22]
  • test niezależności chi-kwadrat - omówienie [29:16]
  • test niezależności chi-kwadrat - przykład [32:28]
  • współczynnik Czuprowa - przykład [41:00]
  • wskaźniki korelacyjne Pearsona - omówienie [46:11]
  • wskaźniki korelacyjne Pearsona - przykład [49:14]
  • współczynnik korelacji liniowej Pearsona - omówienie [58:01]
  • współczynnik korelacji liniowej Pearsona - przykład [01:00:46](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi