Lekcja 5 – Dopasowanie modelu do danych empirycznych. Efekt katalizy.


Tą 3 godzinną Lekcję video podzieliłam tematycznie na dwie części. W jednej rozpoczynam weryfikację statystyczną. Na 14 przykładach pokazałam jak wyliczać reszty modelu, a także jak obliczyć i zinterpretować (!) miary dopasowania modelu do zmiennych empirycznych. Drugim tematem jaki wyjaśniłam na kilku przykładach jest tzw. efekt katalizy. Dużo obliczeń i użytecznych funkcji pokazuję również w EXCELU.

Lekcja składa się z:


Video

 • wprowadzenie do analizy dopasowania modelu do danych empirycznych [04:50]
 • wyznaczenie reszt modelu (+ EXCEL) - zadanie 1 [06:55]
 • EXCEL: funkcja regresji - wyznaczanie reszt - przykład [17:52]
 • miary dopasowania modelu do danych (parametry stochastyczne) [22:10]
 • ocena dopasowania modelu do danych empirycznych - zadanie 2 [24:30]
 • EXCEL: funkcja regresji - wyznaczanie współczynników modelu - przykład [26:00]
 • wariancja resztowa i odchylenie standardowe reszt - wzory i interpretacja [31:02]
 • wariancja resztowa i odchylenie standardowe reszt - przykład [35:02]
 • EXCEL: wariancja resztowa i odchylenie standardowe reszt Se - przykład [37:35]
 • współczynnik zmienności losowej - wzór i interpretacja [01:01:30]
 • współczynnik zmienności losowej - przykład [01:04:16]
 • omówienie analizy wariancji zmiennej objaśnianej [01:07:08]
 • współczynnik determinacji - wzory i interpretacja [01:12:15]
 • współczynnik zbieżności - wzory i interpretacja [01:16:25]
 • współczynnik determinacji i zbieżności - przykład [01:18:07]
 • współczynnik korelacji wielorakiej - wzór i interpretacja [01:23:36]
 • współczynnik korelacji wielorakiej - przykład [01:25:43]
 • badanie istotności współczynnik korelacji wielorakiej - omówienie procedury [01:29:15]
 • jak korzystać z TABLIC Fishera-Snedecora - przykłady [01:36:00]
 • EXCEL: odczytywanie wartości F* z TABLIC Fishera-Snedecora - przykłady [01:41:45]
 • badanie istotności współczynnik korelacji wielorakiej - przykład [01:49:19]
 • EXCEL: funkcja regresji - omówienie wszystkich współczynników - przykład [01:54:40]
 • wyznaczenie współczynnika determinacji - zadanie 3 [02:06:47]
 • omówienie efektu katalizy [02:13:55]
 • regularna para korelacyjna - przykład 1 [02:16:58]
 • regularna para korelacyjna - przykład 2 [02:17:37]
 • regularna para korelacyjna - przykład 3 [02:13:13]
 • katalizator i macierz neutralna - omówienie [02:23:22]
 • inne miary pomiaru efektu katalizy [02:25:42]
 • efekt katalizy - przykład [02:30:16]
 • EXCEL: efekt katalizy - przykład [02:40:48](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi