Lekcja 5 – Pierwiastkowanie


Obliczam pierwiastki dowolnego stopnia z liczby zespolonej, przechodząc na postać trygonometryczną.

Pokażę Ci, między innymi, dlaczego znając jeden pierwiastek z liczby zespolonej można szybciutko wyznaczyć pozostałe.

Ta Lekcja trwa 28 minut i pokazuję w niej 5 przykładów. Składa się z:


Video

  • pierwiastki z postaci kartezjańskiej [00:42]
  • wzór na pierwiastki z postaci trygonometrycznej [02:23]
  • obliczania pierwiastków z liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej - przykład 1 [04:31]
  • obliczania pierwiastków z liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej - przykład 2 [13:52]
  • wprowadzenie innego wzoru na liczenie kolejnych pierwiastków [19:39]
  • obliczania pierwiastków z liczby zespolonej - przykład 3 [20:49]
  • obliczania pierwiastków z liczby zespolonej - przykład 4 [24:47]
  • obliczania pierwiastków z liczby zespolonej - przykład 5 [25:50](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi