Lekcja 5P – Funkcja wymierna i wykładnicza


Ostatnia lekcja tematyczna 5 podstawowa dotyczy funkcji wymiernej oraz wykładniczej. Zawiera około 1,5 godzinne video, a w nim kilkadziesiąt rozwiązanych przykładów.

Lekcja składa się z:


Video

  • wielkości odwrotnie proporcjonalne - przykład i definicja [02:16]
  • wielkości odwrotnie proporcjonalne - zadanie [06:50]
  • wprowadzenie do funkcji wymiernej (definicja, wykres) [13:13]
  • funkcja wymierna - 3 zadania [21:29]
  • wprowadzenie do funkcji wykładniczej (definicja, przykłady) [36:55]
  • wykres funkcji wykładniczej - przykłady [41:22]
  • funkcja wykładnicza - 3 zadania [55:33]
  • przekształcenia wykresów funkcji wykładniczej - 5 przykładów [01:08:30]
  • zastosowanie funkcji wykładniczej i jej własności do zadań rzeczywistych - 2 zadania [01:18:40](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi