Lekcja 6 – Zastosowania całki oznaczonej – krzywe w postaci biegunowej


Na tej Lekcji pokazuję zastosowania całek na jeszcze innej postaci krzywej - postaci biegunowej.

Zaczynam oczywiście od tego , jak narysować wykres takiej krzywej.

Lekcja ma 56 minut i zawiera 4 przykłady. Składa się z:


Video

  • podstawowe wzory - przypomnienie [01:24]
  • rozróżnianie poszczególnych typów zadań na zastosowanie całek przy pomocy zestawu wzorów [01:46]
  • rysowanie krzywej w postaci biegunowej [02:18]
  • zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej (pole obszaru, wyznaczanie granic całkowania bez rysowania wykresu) - przykład 1 [19:43]
  • zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej (długość łuku) - przykład 2 [36:11]
  • zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej (pole powierzchni bryły obrotowej) - przykład 3 [39:44]
  • zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej (pole obszaru wymagające przejścia na postać biegunową) - przykład 4 [43:48](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi