Lekcja 7 – Funkcje uwikłane


Na tej lekcji zajmuję się funkcjami uwikłanymi - tłumaczę różnicę pomiędzy nimi, a funkcjami złożonymi, liczę pochodne, ekstrema, styczne, normalne...

Video ma 34 minuty. Jest w nim rozwiązanych 7 przykładów. Składa się z:


Video

 • wyjaśnienie, czym jest funkcja uwikłana [00:31]
 • wzory na pochodną funkcji uwikłanej pierwszego i drugiego rzędu [02:54]
 • obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej - przykład 1 [05:28]
 • obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej - przykład 2 [07:42]
 • obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej - przykład 3 [08:23]
 • obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej - przykład 4 [09:29]
 • obliczanie pochodnej drugiego rzędu z funkcji uwikłanej - przykład [12:25]
 • schemat na obliczanie ekstremów funkcji uwikłanej [15:50]
 • obliczanie ekstremów z funkcji uwikłanej - przykład [19:15]
 • równania stycznej i normalnej do krzywej w postaci uwikłanej - omówienie [26:20]
 • obliczanie stycznej i normalnej - przykład [28:34](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi