Lekcja 2 – Wyznacznik


Lekcja poświęcona wyznacznikom macierzy. 40 minut video. 11 policzonych wyznaczników, uniwersalna metoda na obliczenie wyznacznika dowolnego stopnia pokazana na 4 i 5-tym stopniu.

Pokazuję na niej, jak “wyzerować” odpowiedni wiersz, lub kolumnę, co radykalnie skraca i upraszcza np. obliczanie wyznaczników rzędów wyższych od 3.

Lekcja składa się z:


Video

  • pojęcie wyznacznika [00:25]
  • wykonalność obliczania wyznacznika [01:45]
  • stopień wyznacznika [02:09]
  • liczenie wyznacznika stopnia 1 [02:39]
  • liczenie wyznacznika stopnia 2 [03:14]
  • liczenie wyznacznika stopnia 3 [05:13]
  • metoda liczenia wyznaczników stopnia 4 i większych (rozwinięcie Laplace’a) [07:15]
  • liczenie wyznacznika stopnia 4 [09:04]
  • liczenie wyznacznika stopnia 5 [26:33](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi