Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek

Przerabiaj starannie materiał, Lekcja po Lekcji. Pamiętaj o zasadzie: “nie zrobiłem zadania domowego – nie umiem”. Na nagranych video mówię, kiedy i pod jakimi warunkami niektóre partie materiału możesz opuścić.

Materiały uzupełniające:


Całki oznaczone i ich zastosowania w WolframAlpha


Lekcje


Materiały do ściągnięcia na twardy dysk

Ściągnij KursŚciągnij materiał Kursu na twardy dysk