Kurs Liczby Zespolone

Przerabiaj starannie materiał, Lekcja po Lekcji. Pamiętaj o zasadzie: “nie zrobiłem zadania domowego – nie umiem”. Na nagranych video mówię, kiedy i pod jakimi warunkami niektóre partie materiału możesz opuścić.


Lekcje


Materiały do ściągnięcia na twardy dysk

Ściągnij KursŚciągnij materiał Kursu na twardy dysk


Działania na liczbach zespolonych w WolframAlpha