Darmowe konto

Poznaj podstawy matematycznej edukacji na studiach

za darmo, we własnym domu

Po założeniu darmowego konta na Akademii eTrapez, uzyskasz natychmiastowy dostęp do 20 prezentacji video, wraz z materiałami uzupełniającymi. Przedstawione są w nich fundamenty tematów, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć na studiach.

 • Zarejestruj się tutaj

  • Video: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (szkoła średnia)
  • Video: Definicja i własności funkcji (szkoła średnia)
  • Video: Liczby rzeczywiste (szkoła średnia)
  • Video: Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
  • Video: Wprowadzenie do relacji
  • Video: Wprowadzenie do logiki
  • Video: Wprowadzenie do zbiorów
  • Video: Wprowadzenie do macierzy
  • Video: Wprowadzenie do liczb zespolonych
  • Video: Wektory bez układu współrzędnych
  • Video: Wprowadzenie do granic. Metoda „wyciągania przed nawias”.
  • Video: Pochodne z definicji
  • Video: Całki bezpośrednie
  • Video: Całki oznaczone
  • Video: Pochodne cząstkowe
  • Video: Całki podwójne
  • Video: Równania o zmiennych rozdzielonych
  • Video: Zbieżność z definicji
  • Video: Elementy kombinatoryki
  • Video: Statystyka opisowa