Lekcja 2 – Działania na wektorach w układzie współrzędnych

Length: 120 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W drugiej Lekcji pokazuję, jak pracować z wektorami na współrzędnych - jak się okazuję, jest to zupełnie co innego niż robota bez współrzędnych. Od razu jednak na początku zobaczysz, że przechodząc do działań na wektorach ze współrzędnymi możesz spokojnie odetchnąć... <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wprowadzenie pojęcia wektora w układzie współrzędnych</li> <li>wprowadzenie podstawowych działań na wektorach w układzie współrzędnych (wyznaczanie współrzędnych, długości, dodawanie, odejmowanie, mnożenie wektora przez liczbę, równoległość wektorów)</li> <li>7 zadań na podstawowe działania na wektorach w układzie współrzędnych</li> <li>wprowadzenie pojęcia i własności iloczynu skalarnego wektorów w układzie współrzędnych</li> <li>8 zadań na zastosowania iloczynu skalarnego wektorów w układzie współrzędnych (między innymi prostopadłość wektorów, kąty w trójkącie, sprawdzanie czy czworokąt jest kwadratem, rzut wektora)</li> <li>wprowadzenie pojęcia i własności iloczynu wektorowego wektorów w układzie współrzędnych</li> <li>8 zadań na zastosowania iloczynu wektorowego wektorów w układzie współrzędnych (między innymi pole równoległoboku, wysokość)</li> <li>wprowadzenie pojęcia i własności iloczynu mieszanego wektorów w układzie współrzędnych</li> <li>5 zadań na zastosowania iloczynu mieszanego wektorów w układzie współrzędnych (między innymi komplanarsność wektorów, wysokość i objętość czworościanu)</li> </ul>