Lekcja 7 – Funkcje uwikłane

Length: 33 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej lekcji zajmuję się funkcjami uwikłanymi - tłumaczę różnicę pomiędzy nimi, a funkcjami złożonymi, liczę pochodne, ekstrema, styczne, normalne... <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wyjaśnienie, czym jest funkcja uwikłana</li> <li>wzory na pochodną funkcji uwikłanej pierwszego i drugiego rzędu</li> <li>4 przykłady na obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej</li> <li>przykład na obliczanie pochodnej drugiego rzędu z funkcji uwikłanej</li> <li>schemat na obliczanie ekstremów funkcji uwikłanej</li> <li>przykład na obliczanie ekstremów z funkcji uwikłanej</li> <li>równania stycznej i normalnej do krzywej w postaci uwikłanej</li> <li>przykład na obliczanie stycznej i normalnej</li> </ul> </div>