Lekcja 8 – Największe i najmniejsze wartości funkcji (ekstrema globalne)

Length: 40 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję, jak liczyć ekstrema globalne funkcji dwóch zmiennych, zwane też inaczej: najmniejszymi i największymi wartościami. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>różnica pomiędzy ekstremami lokalnymi a globalnymi</li> <li>schemat na obliczanie najmniejszej i największej wartości funkcji</li> <li>3 przykłady na obliczanie najmniejszej i największej wartości funkcji na prostokącie, trójkącie i okręgu</li> </ul> </div>