Lekcja 2 – Całkowanie przez podstawienie

Length: 42 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji tłumaczę bardzo powoli i krok po krok metodą całkowania "przez podstawienie". Zwracam uwagę na to, czego absolutnie NIE robić w całkowaniu przez podstawienie. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>ogólne istota metody przez całkowania przez podstawienie</li> <li>sposób postępowania przy zastosowaniu metody przez liczenia całek przez podstawienie</li> <li>10 przykładów na całki o zróżnicowanym stopniu trudności</li> </ul> </div>