Lekcja 4 – Obliczanie długości łuków, objętości i pól powierzchni brył obrotowych

Length: 56 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Omawiam inne zastosowania całek oznaczonych - obliczanie długości łuku krzywej, objętości bryły obrotowej i pola powierzchni bryły obrotowej. Zobaczysz, czym te wszystkie zastosowania różnią się radykalnie od obliczania pól obszarów, jeżeli chodzi o obliczanie. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wprowadzenie wzoru na długość łuku</li> <li>wprowadzenie wzoru na objętość bryły obrotowej powstałej poprzez obrót jednej lub dwóch krzywych</li> <li>wprowadzenie wzoru na pole powierzchni bryły obrotowej</li> <li>5 przykładów na długości łuków, objętości i pola powierzchni brył obrotowych</li> </ul> </div>