Lekcja 1 – Obliczanie pochodnej z definicji

Length: 43 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej funkcji zajmuję się samą definicją pochodnej - jako pewnej granicy. Liczę również przykładowe pochodne, ale nie korzystając z gotowego wzoru, tylko z samej definicji. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>przybliżenie pojęcia pochodnej w punkcie i pochodnej jako funkcji (pochodna jako granica z ilorazu różnicowego)</li> <li>wzór na pochodną z definicji</li> <li>4 przykłady na pochodną funkcji w punkcie liczoną z definicji (funkcja kwadratowa, pierwiastek, funkcja wymierna i trygonometryczna)</li> <li>6 przykładów na pochodną funkcji liczoną z definicji (funkcja kwadratowa, liniowa, stała, pierwiastek, funkcja wymierna i trygonometryczna)</li> </ul>