Lekcja 3 – Obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń. Obliczanie stycznej i normalnej do krzywej.

Length: 41 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji omawiam dwa osobne tematy - obliczanie przybliżonych wartości, oraz styczne i normalne do krzywej. W obu oczywiście wykorzystuje się pochodną. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>4 przykłady na obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń (w tym z pierwiastków, funkcji e do x i funkcji trygonometrycznej)</li> <li>6 zadań związanych ze styczną i normalną do krzywej</li> </ul> </div>