Lekcja 2 – Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie.

Length: 83 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Ta Lekcja poświęcona jest różnym typom równań różniczkowym, które można, najczęściej za pomocą jakiegoś podstawienia, sprowadzić do równania o zmiennych rozdzielonych. Pokazuję też, na co trzeba bardzo <strong>uważać</strong> przy podstawieniach sprowadzających do równania o zmiennych rozdzielonych. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>równania typu y’=f(ax+by+c) – podstawienie i sposób postępowania</li> <li>4 przykłady na równania typu y’=f(ax+by+c)</li> <li>równania typu y’=f(y/x) (jednorodne względem y i x) – podstawienie i sposób postępowania</li> <li>2 przykłady na równania typu y’=f(y/x)</li> <li>4 sposoby sprowadzenia równania do równania typu y’=f(y/x)</li> <li>trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych – omówienie dwóch przypadków</li> <li>2 przykłady na trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych</li> </ul> </div>