Lekcja 4 – Niektóre równania nieliniowe rzędu pierwszego. Równanie różniczkowe rodziny linii.

Length: 96 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona kilku typom równań różniczkowych nieliniowych. Najczęściej robota polega tu na sprowadzeniu do równania liniowego - pomoże bardzo opanowanie materiału z poprzedniej Lekcji. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>równanie różniczkowe Bernoulliego – podstawienie i sposób rozwiązywania</li> <li>3 przykłady na równanie różniczkowe Bernoulliego</li> <li>równanie różniczkowe Riccatiego – podstawienie i sposób rozwiązywania</li> <li>1 przykład na równanie różniczkowe Riccatiego</li> <li>równanie różniczkowe Clairauta – sposób rozwiązywania</li> <li>2 przykłady na równanie różniczkowe Clairauta</li> <li>równanie różniczkowe zupełne – metoda rozpoznawania</li> <li>2 przykłady na równanie różniczkowe zupełne</li> <li>metoda sprowadzania równania do równania różniczkowego zupełnego (czynnik całkujący), 2 typy czynników całkujących</li> <li>2 przykłady na czynnik całkujący</li> <li>wprowadzenie pojęcia równania rodziny linii i równania różniczkowego rodziny linii</li> <li>1 przykład na wyznaczanie równania różniczkowego rodziny linii</li> <li>wprowadzenie pojęcia trajektorii ortogonalnych rodziny linii</li> <li>1 przykład na wyznaczanie równania rodziny krzywych ortogonalnych</li> </ul> </div>