Lekcja 3 – Parametryczne testy istotności

Length: 71 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję Ci, jak badać parametry populacji przy pomocy tzw. "testów istotności". Poświęcona jest ona testom parametrycznym. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>ogólny schemat postępowania</li> <li>2 zadania na testy istotności dla średniej</li> <li>2 zadania na testy istotności przy porównywaniu średnich w dwóch populacjach</li> <li>zadanie na test istotności dla wariancji</li> <li>zadanie na test istotności przy porównywaniu dwóch wariancji</li> <li>2 zadania na test istotności dla odsetków</li> </ul> </div>