Lekcja 2 – Całki potrójne.

Length: 120 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Ta Lekcja poświęcona jest całkom potrójnym Podobnie jak poprzednia - przerabiam na niej całość materiału, od prostych przykładów na liczenie, przez współrzędne sferyczne i walcowe, aż po twierdzenia ułatwiające obliczenia. <div> <h3>Spis treści</h3> - intuicyjne wprowadzenie całki potrójnej jako następnej po oznaczonej i podwójnej - sposób na obliczenie całki potrójnej – przejście na trzy całki oznaczone - 5 zadań na obliczanie całki potrójnej po różnych obszarach całkowania - współrzędne sferyczne i walcowe - 5 zadania na obliczanie całki potrójnej z zastosowanie współrzędnych sferycznych lub walcowych - 3 zadania na obliczanie objętości przy pomocy całki potrójnej - zadanie na obliczanie masy całką potrójną - interpretacje fizyczne całki potrójnej - zadanie na obliczanie środka ciężkości całką potrójną (początek)</div>