Lekcja 7 – Płaszczyzna zespolona. Nierówności.

Length: 23 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję, jaka jest interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jak zaznaczać na płaszczyźnie liczby zespolone i obszary. Jest to konieczne najczęściej przy rozwiązywaniu nierówności z liczbami zespolonymi. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>przedstawienie na płaszczyźnie liczby zespolonej w postaci kartezjańskiej i trygonometrycznej</li> <li>7 przykładów różnych obszarów na płaszczyźnie zespolonej z wykorzystaniem sprzężeń, modułów i podstawowych działań na liczbach zespolonych</li> </ul>