Lekcja 1 – Całki oznaczone

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję, jak oblicza się całki oznaczone.

Przekonasz się na niej, dlaczego obliczanie całki oznaczonej sprowadza się właściwie do obliczenia całki nieoznaczonej z małym dodatkiem.

Spis treści

  • obliczanie podstawowych wartości funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych
  • sposób obliczania całek oznaczonych (twierdzenie Newtona-Leibnitza)
  • 5 przykładów na obliczanie całki oznaczonej (z wykorzystaniem metody przez podstawienie, przez części i schematu rozwiązywania całek wymiernych)

Tagi Lekcji: oznaczonel1
Wróć do: Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek