Lekcja 1 – Działania na wektorach bez układu współrzędnych

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

W tej obszernej Lekcji tłumaczę, co to jest w ogóle wektor (w geometrii analitycznej), później przechodzę do podstawowych działań na wektorach, kończąc na iloczynie mieszanym wektorów. Lekcja 1 poświęcona jest wektorom niekoniecznie związanych jakimś układem współrzędnych.

Na prostym przykładzie pokazuję na niej, czym jest i czym nie jest wektor.

Z ciekawostek - po obejrzeniu tej Lekcji nauczysz się, jak uczynić swoją prawą dłoń niezawodną matematyczną pomocą w mnożeniu wektorów.

Spis treści

 • intuicyjne przybliżenie pojęcia wektora
 • wprowadzenie pojęć takich jak: długość, kierunek, zwrot wektora, równość wektorów, wektor zerowe
 • dodawanie wektorów, dodawanie wektorów jako przekątna równoległoboku
 • odejmowanie wektorów, odejmowanie wektorów jako przekątna równoległoboku
 • mnożenie wektora przez liczbę
 • 2 zadania na podstawowe działania na wektorach
 • iloczyn skalarny wektorów – wprowadzenie i własności
 • 10 zadań na wykorzystanie iloczynu skalarnego wektorów (między innymi kąt pomiędzy wektorami, rzut wektora na oś)
 • iloczyn wektorowy wektorów, reguła prawej dłoni – wprowadzenie i własności
 • 8 zadań na wykorzystanie iloczynu wektorowego wektorów (między innymi pole równoległoboku, trójkąta)
 • iloczyn mieszany wektorów – wprowadzenie i własności
 • 4 zadania na iloczyn mieszany wektorów (między innymi na komplanarność wektorów, objętość równoległościanu, ostrosłupa)

Tagi Lekcji: analitycznal1
Wróć do: Kurs Geometria Analityczna