Lekcja 1 – Obliczanie pochodnej z definicji

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

W tej funkcji zajmuję się samą definicją pochodnej - jako pewnej granicy. Liczę również przykładowe pochodne, ale nie korzystając z gotowego wzoru, tylko z samej definicji.

Spis treści

  • przybliżenie pojęcia pochodnej w punkcie i pochodnej jako funkcji (pochodna jako granica z ilorazu różnicowego)
  • wzór na pochodną z definicji
  • 4 przykłady na pochodną funkcji w punkcie liczoną z definicji (funkcja kwadratowa, pierwiastek, funkcja wymierna i trygonometryczna)
  • 6 przykładów na pochodną funkcji liczoną z definicji (funkcja kwadratowa, liniowa, stała, pierwiastek, funkcja wymierna i trygonometryczna)

Tagi Lekcji: pochodnel1
Wróć do: Kurs Pochodne i Badanie Przebiegu Zmienności Funkcji