Lekcja 1 – Pochodne cząstkowe.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji uczymy się liczyć pochodne cząstkowe, korzystając ze schematów i wzorów na "zwykłe", znane już nam pochodne. Na końcu pokazuję, jak wykazać prawdziwość równania z pochodnymi cząstkowymi.

Spis treści

  • wprowadzenie do pojęcia funkcji wielu zmiennych i do jej pochodnych cząstkowych
  • pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji dwóch zmiennych liczone z wykorzystaniem podstawowych wzorów na pochodne (6 przykładów)
  • pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji trzech zmiennych liczone z wykorzystaniem podstawowych wzorów na pochodne (1 przykład)
  • pochodne cząstkowe drugiego rzędu (5 przykładów)
  • sprawdzanie i wykazywanie prawdziwości równania (tego, że funkcja spełnia równanie) – 2 przykłady

Tagi Lekcji: fwieluzmiennychl1
Wróć do: Kurs Funkcje Wielu Zmiennych