Lekcja 1 – Statystyka opisowa

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na jednej Lekcji przedstawiam temat statystyki opisowej, od średniej arytmetycznej do wszechstronnej analizy zbiorowości.

Pokazuję, jak sporządzić odpowiednie do zadania tabelki.

Spis treści

 

  • wprowadzenie do statystyki, podział na statystykę opisową i matematyczną
  • wprowadzenie do statystyki opisowej
  • 7 zadań na miary średnie (średnie arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, dominantę, medianę, kwantyle)
  • 2 zadania na miary rozproszenia (odchylenie stadnardowe, typowy obszar zmienności, empiryczny obszar zmienności, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności klasyczny i pozycyjny)
  • zadanie na miary asymetrii (wskaźnik i współczynnik asymetrii, standaryzowany moment centralny trzeciego rzędu)
  • przykład na współczynnik koncentracji Lorentza
  • przykład na koncentrację liczoną momentem standaryzowanym czwartego rzędu
  • przykład na wszechstronną analizę zbiorowości
  • 6 zadań na statystykę opisową (różne)

Tagi Lekcji: statystykal1
Wróć do: Kurs Statystyka