Lekcja 1 – Wprowadzenie, podstawowe działania

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Wprowadzenie do liczb zespolonych i podstawowe działania na nich.

Na początko pokazuję, co to w ogóle jest liczba zespolona i z czym nie można jej mylić.

Spis treści

  • odpowiedź na pytanie, czym jest liczba zespolona
  • część rzeczywista i urojona liczby zespolonej
  • wprowadzenie postaci kartezjańskiej/algebraicznej liczby zespolonej
  • dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)
  • mnożenie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)
  • potęgowanie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)
  • dzielenie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykład)
  • obliczanie modułu liczby zespolonej (przykład)

Tagi Lekcji: zespolonel1
Wróć do: Kurs Liczby Zespolone