Lekcja 10 (uzupełniająca) – Granice funkcji wielu zmiennych

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję, jak oblicza się granice funkcji wielu zmiennych. Niestety, nie jest to tylko proste rozszerzenie metod ze "zwykłych" granic jednej zmiennej. Wymaga zastosowania wielu zupełnie nowych metod i podejść.

Omawiam również różne przykłady z granic iterowanych i ciągłości funkcji.

Spis treści

Częśc 1 - granice funkcji dwóch zmiennych

  • podział na granice podwójne i granice iterowane
  • 4 przykłady na zastosowanie znanych metod z granic funkcji jednej zmiennej
  • 17 przykładów na granice funkcji dwóch zmiennych, bądź wykazywanie, że ta granica nie istnieje

Częśc 2 - granice iterowane

  • przypomnienie różnic między granicami iterowanymi, a podwójnymi
  • 2 przykłady na granice iterowane
  • 2 przykłady na granice iterowane i podwójne

Częśc 3 - granice funkcji trzech zmiennych

  • 2 proste przykłady na zastosowanie metod z granic funkcji jednej zmiennej
  • 2 przykłady granice funkcji trzech zmiennych

Częśc 4 - ciągłość funkcji wielu zmiennych

  • warunek ciągłości funkcji wielu zmiennych
  • 3 przykłady na ciągłość funkcji

Tagi Lekcji: fwieluzmiennychl10
Wróć do: Kurs Funkcje Wielu Zmiennych