Lekcja 2 – Całki niewłaściwe

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Ta Lekcja poświęcona jest tzw. całkom niewłaściwym, czasami bardzo przypominającym całki oznaczone, ale wymagającym jednak zupełnie innego podejścia.

Pokażę Ci na niej właśnie, jak rozpoznać takie całki niewłaściwe, podstępnie udające oznaczone.

Zobaczysz również jednak, że znowu - obliczenie całki niewłaściwej sprowadza się właściwie do obliczenia całki oznaczonej, z małym dodatkiem na końcu.

Spis treści

  • całki niewłaściwe I rodzaju – wprowadzenie
  • całki niewłaściwe II rodzaju – wprowadzenie
  • różnica pomiędzy rodzajami całek niewłaściwych
  • 9 przykładów na całki niewłaściwe obu rodzajów o zróżnicowanym poziomie trudności
  • reguła de L’Hospitala

Tagi Lekcji: oznaczonel2
Wróć do: Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek