Lekcja 2 – Przedziały ufności. Estymacja przedziałowe.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Tą Lekcją wchodzimy w obszar tzw. statystyki matematycznej, czyli wnioskowania o populacji na podstawie próbki.

Pokazuję Ci, jak określać możliwe przedziały różnych parametrów (np. średniej) przy pomocy przedziałów.

Przekonasz się, jak, w gruncie rzeczy, łatwo konstruuje się przedziały ufności.

Spis treści

 

  • wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
  • 3 zadania na estymację przedziałową dla średniej (w populacji o rozkładzie normalnym lub nie i małych lub dużych liczebnościach próbki)
  • zadanie na estymację przedziałową dla wariancji
  • zadanie na estymację przedziałową dla odsetka w populacji generalnej
  • 3 zadania na minimalną liczebność próby

Tagi Lekcji: statystykal2
Wróć do: Kurs Statystyka