Lekcja 2 – Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Ta Lekcja poświęcona jest różnym typom równań różniczkowym, które można, najczęściej za pomocą jakiegoś podstawienia, sprowadzić do równania o zmiennych rozdzielonych.

Pokazuję też, na co trzeba bardzo uważać przy podstawieniach sprowadzających do równania o zmiennych rozdzielonych.

Spis treści

 

  • równania typu y’=f(ax+by+c) – podstawienie i sposób postępowania
  • 4 przykłady na równania typu y’=f(ax+by+c)
  • równania typu y’=f(y/x) (jednorodne względem y i x) – podstawienie i sposób postępowania
  • 2 przykłady na równania typu y’=f(y/x)
  • 4 sposoby sprowadzenia równania do równania typu y’=f(y/x)
  • trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych – omówienie dwóch przypadków
  • 2 przykłady na trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych

Tagi Lekcji: rrozniczkowel2
Wróć do: Kurs Równania Różniczkowe