Lekcja 2 – Równania zespolone. Pierwiastki drugiego stopnia.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Pokazuję na niej, na 6 przykładach, jak rozwiązywać różne typy równań w liczbach zespolonych. Tłumaczę również, jak obliczać pierwiastki drugiego stopnia zespolone (poprzez sprowadzanie ich właśnie do równań zespolonych).

Pokazuję prostą sztuczkę (dodanie trzeciego równania), która pozwala radykalnie uprościć obliczanie pierwiastków w postaci algebraicznej.

Spis treści

  • równania zespolone – metoda rozwiązywania
  • 4 przykłady równań zespolonych z modułami, sprzężeniami itp.
  • pierwiastki drugiego stopnia jako równania zespolone
  • 2 przykłady obliczania pierwiastków drugiego stopnia z liczby zespolonej

Tagi Lekcji: zespolonel2
Wróć do: Kurs Liczby Zespolone