Lekcja 2 – Wyznaczniki

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona wyznacznikom macierzy. 11 policzonych wyznaczników, uniwersalna metoda na obliczenie wyznacznika dowolnego stopnia pokazana na 4 i 5-tym stopniu.

Pokazuję na niej, jak “wyzerować” odpowiedni wiersz, lub kolumnę, co radykalnie skraca i upraszcza np. obliczanie wyznaczników rzędów wyższych od 3.

Spis treści

  • pojęcie wyznacznika
  • stopień wyznacznika
  • wykonalność obliczania wyznacznika
  • liczenie wyznacznika stopnia 1
  • liczenie wyznacznika stopnia 2
  • liczenie wyznacznika stopnia 3
  • metoda liczenia wyznaczników stopnia 4 i większych (rozwinięcie Laplace’a)
  • liczenie wyznacznika stopnia 4
  • liczenie wyznacznika stopnia 5

Tagi Lekcji: macierzel2
Wróć do: Kurs Macierze