Lekcja 3 – Całki krzywoliniowe.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Ta lekcja jest o całkach krzywoliniowych, ich obliczaniu i zastosowaniach.

Pokazuję na niej między innymi, jak bardzo prosto jest przejść na postać parametryczną funkcji, potrzebną w całkach krzywoliniowych.

Spis treści

- podział całek krzywoliniowych na skierowane i nieskierowane
- całki krzywoliniowe skierowane, łuki w postaci parametrycznej, przejście na całkę oznaczoną
- 5 zadań na całkę krzywoliniową skierowaną po różnych krzywych
- całki krzywoliniowe nieskierowane, przejście na całkę oznaczoną
- 3 zadania na całkę krzywoliniową nieskierowaną
- wzór Greena
- 2 zadania na zastosowanie wzoru Greena
- wykazywanie twierdzenia Greena (sposób i rozpisanie obszarów całkowania)
- warunek na niezależność całki krzywoliniowej skierowanej od drogi całkowania
- 2 zadania na niezależność całki krzywoliniowej od drogi całkowania

Tagi Lekcji: wielokrotnel3
Wróć do: Kurs Całki Wielokrotne