Lekcja 3 – Całkowanie przez części

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji tłumaczę drugą podstawową metodę całkowania - całkowanie "przez części".

Pokazuję, jakie są dwie praktyczne reguły odnośnie oznaczania funkcji w całkowaniu przez części. Oraz w jakim sensie całkowanie przez części jest trudniejsze od całkowania przez podstawienie, a w jakim łatwiejsze.

Spis treści

  • ogólna istota metody przez całkowania przez części
  • sposób postępowania przy zastosowaniu metody obliczania całek przez części
  • różnice między metodami całkowania – przez części i przez podstawienie
  • 12 przykładów na całki o zróżnicowanym stopniu trudności
  • całki wymagające oznaczenia 1 jako jednego z czynników funkcji podcałkowej
  • całki “rekurencyjne”

Tagi Lekcji: nieoznaczonel3
Wróć do: Kurs Całki Nieoznaczone