Lekcja 3 – Parametryczne testy istotności

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję Ci, jak badać parametry populacji przy pomocy tzw. "testów istotności". Poświęcona jest ona testom parametrycznym.

Spis treści

 

  • ogólny schemat postępowania
  • 2 zadania na testy istotności dla średniej
  • 2 zadania na testy istotności przy porównywaniu średnich w dwóch populacjach
  • zadanie na test istotności dla wariancji
  • zadanie na test istotności przy porównywaniu dwóch wariancji
  • 2 zadania na test istotności dla odsetków

Tagi Lekcji: statystykal3
Wróć do: Kurs Statystyka