Lekcja 4 – Całki powierzchniowe.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona całkom powierzchniowym.

Przekonasz się na niej, dlaczego twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego to Twój najlepszy przyjaciel w całkach powierzchniowych.

Spis treści

- podział całek powierzchniowych na zorientowane i niezorientowane
- całki powierzchniowe niezorientowane, przejście na całkę podwójną
- interpretacje fizyczne całki powierzchniowej niezorientowanej
- 5 zadań na całki powierzchniowe niezorientowane, lub ich interpretacje fizyczne
- całka powierzchniowa, przejście na całkę podwójną lub potrójną (twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego)
- 5 zadań na całki powierzchniowe zorientowane i ich interpretacje fizyczne

Tagi Lekcji: wielokrotnel4
Wróć do: Kurs Całki Wielokrotne