Lekcja 4 – Niektóre równania nieliniowe rzędu pierwszego. Równanie różniczkowe rodziny linii.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona kilku typom równań różniczkowych nieliniowych. Najczęściej robota polega tu na sprowadzeniu do równania liniowego - pomoże bardzo opanowanie materiału z poprzedniej Lekcji.

Spis treści

 

 • równanie różniczkowe Bernoulliego – podstawienie i sposób rozwiązywania
 • 3 przykłady na równanie różniczkowe Bernoulliego
 • równanie różniczkowe Riccatiego – podstawienie i sposób rozwiązywania
 • 1 przykład na równanie różniczkowe Riccatiego
 • równanie różniczkowe Clairauta – sposób rozwiązywania
 • 2 przykłady na równanie różniczkowe Clairauta
 • równanie różniczkowe zupełne – metoda rozpoznawania
 • 2 przykłady na równanie różniczkowe zupełne
 • metoda sprowadzania równania do równania różniczkowego zupełnego (czynnik całkujący), 2 typy czynników całkujących
 • 2 przykłady na czynnik całkujący
 • wprowadzenie pojęcia równania rodziny linii i równania różniczkowego rodziny linii
 • 1 przykład na wyznaczanie równania różniczkowego rodziny linii
 • wprowadzenie pojęcia trajektorii ortogonalnych rodziny linii
 • 1 przykład na wyznaczanie równania rodziny krzywych ortogonalnych

Tagi Lekcji: rrozniczkowel4
Wróć do: Kurs Równania Różniczkowe