Lekcja 4 – Potęgowanie

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

W tej Lekcji pokazuję, jak podnosić do potęgi liczby zespolone (najczęściej wykorzystując wzór de'Moivra).

Pokazuję również, jak bezboleśnie obliczać sinusy i kosinusy dla dużych argumentów w podnoszeniu liczby zespolonej do potęgi.

Spis treści

  • wykorzystanie wzoru Moivre’a do podnoszenia do potęgi liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej
  • obliczanie sinusów i cosinusów dużych kątów
  • 4 przykłady na podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi, w tym połączone z podstawowymi działaniami na niej (odejmowanie i dzielenie)
  • przykład na nieadekwatność metody

Tagi Lekcji: zespolonel4
Wróć do: Kurs Liczby Zespolone